กิจกรรมล่าสุดของไซต์

7 ม.ค. 2564 01:00 pre1 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
7 ม.ค. 2564 00:29 pre1 admin แก้ไข นางกัลย์ณภัส ถุงคำ
7 ม.ค. 2564 00:27 pre1 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
13 ธ.ค. 2563 20:24 pre1 admin แนบ book_DLTV2563_4.pdf กับ แนวทางการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
13 ธ.ค. 2563 20:24 pre1 admin แนบ DLTV2564.png กับ แนวทางการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
13 ธ.ค. 2563 20:24 pre1 admin สร้าง แนวทางการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
12 พ.ย. 2563 00:49 pre1 admin แก้ไข หน้าแรก
12 พ.ย. 2563 00:48 pre1 admin แนบ Vidnoi.jpg กับ หน้าแรก
27 ต.ค. 2563 01:14 pre1 admin แก้ไข นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ
27 ต.ค. 2563 00:30 pre1 admin แก้ไข นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ
27 ต.ค. 2563 00:29 pre1 admin แนบ pen.jpg กับ นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ
27 ต.ค. 2563 00:28 pre1 admin สร้าง นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ
27 ต.ค. 2563 00:25 pre1 admin แก้ไข นายพิพัฒน์ ใจภักดี
27 ต.ค. 2563 00:23 pre1 admin แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
27 ต.ค. 2563 00:21 pre1 admin แนบ pen.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
26 ต.ค. 2563 20:25 pre1 admin แก้ไข หน้าแรก
26 ต.ค. 2563 20:23 pre1 admin แนบ 22222.png กับ หน้าแรก
26 ต.ค. 2563 20:16 pre1 admin แก้ไข หน้าแรก
26 ต.ค. 2563 20:13 pre1 admin แนบ 1111.png กับ หน้าแรก
26 ต.ค. 2563 20:04 pre1 admin แนบ pipat.jpg กับ หน้าแรก
15 พ.ค. 2563 01:04 pre1 admin แก้ไข หน้าแรก
15 พ.ค. 2563 01:03 pre1 admin แนบ km001.png กับ หน้าแรก
15 พ.ค. 2563 01:03 pre1 admin แนบ km002.png กับ หน้าแรก
15 พ.ค. 2563 01:01 pre1 admin แก้ไข KM กลุ่มศึกษานิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1
15 พ.ค. 2563 00:57 pre1 admin แนบ km002.png กับ KM กลุ่มศึกษานิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1