กิจกรรมล่าสุดของไซต์

19 มี.ค. 2562 19:50 pre1 admin แนบ chill.jpg กับ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
19 มี.ค. 2562 19:50 pre1 admin แนบ 4.ตารางบันทึกข้อมูลการประเมิน.xls กับ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
19 มี.ค. 2562 19:50 pre1 admin แนบ 3.คู่มือบันทึกข้อมูล.pdf กับ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
19 มี.ค. 2562 19:50 pre1 admin แนบ 2.ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์.pdf กับ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
19 มี.ค. 2562 19:50 pre1 admin แนบ 1. คู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการ.pdf กับ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
19 มี.ค. 2562 19:50 pre1 admin สร้าง การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
5 ธ.ค. 2561 19:53 pre1 admin แก้ไข สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
1 ธ.ค. 2561 22:33 pre1 admin แก้ไข สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
1 ธ.ค. 2561 22:32 pre1 admin แก้ไข สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
1 ธ.ค. 2561 22:29 pre1 admin แก้ไข สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
1 ธ.ค. 2561 22:27 pre1 admin แก้ไข สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
1 ธ.ค. 2561 22:22 pre1 admin แก้ไข สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
1 ธ.ค. 2561 21:50 pre1 admin แก้ไข สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
1 ธ.ค. 2561 21:49 pre1 admin สร้าง สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2
7 พ.ย. 2561 18:08 pre1 admin แก้ไข โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2019 กิจกรรม "Thailand innovative Teachers Leadership Awards 2019"
7 พ.ย. 2561 18:07 pre1 admin แนบ 45556266_2172525336093878_4611341506215673856_n.jpg กับ โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2019 กิจกรรม "Thailand innovative Teachers Leadership Awards 2019"
7 พ.ย. 2561 18:04 pre1 admin สร้าง โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2019 กิจกรรม "Thailand innovative Teachers Leadership Awards 2019"
15 ต.ค. 2561 21:23 pre1 admin แก้ไข การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018"
15 ต.ค. 2561 21:19 pre1 admin แก้ไข การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018"
15 ต.ค. 2561 21:18 pre1 admin แก้ไข การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018"
15 ต.ค. 2561 21:17 pre1 admin แก้ไข การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018"
15 ต.ค. 2561 21:15 pre1 admin แก้ไข การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018"
15 ต.ค. 2561 21:13 pre1 admin แนบ 1535107802383.jpg กับ การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018"
15 ต.ค. 2561 21:13 pre1 admin สร้าง การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018"
15 ต.ค. 2561 20:59 pre1 admin แก้ไข เรื่องแจ้งจาก สพป.แพร่ เขต 1

เก่ากว่า | ใหม่กว่า