กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ม.ค. 2564 22:53 pre1 admin แก้ไข โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา
18 ม.ค. 2564 20:04 pre1 admin แก้ไข โครงกการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา
18 ม.ค. 2564 20:02 pre1 admin แก้ไข โครงกการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา
18 ม.ค. 2564 19:58 pre1 admin แนบ 92498678_571752853690302_4825186587853717504_n.jpg กับ โครงกการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา
18 ม.ค. 2564 19:34 pre1 admin แนบ 589b4443-1ce.jpg กับ โครงกการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา
18 ม.ค. 2564 19:34 pre1 admin แก้ไข โครงกการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา
18 ม.ค. 2564 19:33 pre1 admin สร้าง โครงกการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)
13 ม.ค. 2564 01:43 pre1 admin แก้ไข สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สพฐ.
13 ม.ค. 2564 01:42 pre1 admin แนบ film.jpg กับ สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สพฐ.
13 ม.ค. 2564 01:40 pre1 admin แนบ ดาวน์โหลด.png กับ สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สพฐ.
13 ม.ค. 2564 01:40 pre1 admin แนบ shotMovie.jpeg กับ สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สพฐ.
13 ม.ค. 2564 01:40 pre1 admin สร้าง สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สพฐ.
8 ม.ค. 2564 00:28 pre1 admin แก้ไข คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
8 ม.ค. 2564 00:27 pre1 admin แนบ 010.jpg กับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
8 ม.ค. 2564 00:27 pre1 admin แนบ 009.jpg กับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
8 ม.ค. 2564 00:26 pre1 admin แนบ 008.jpg กับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
8 ม.ค. 2564 00:26 pre1 admin แนบ 007.jpg กับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
8 ม.ค. 2564 00:25 pre1 admin แนบ 006.jpg กับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
8 ม.ค. 2564 00:25 pre1 admin แนบ 005.jpg กับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
8 ม.ค. 2564 00:24 pre1 admin แนบ 004.jpg กับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
8 ม.ค. 2564 00:23 pre1 admin แนบ 003.jpg กับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
8 ม.ค. 2564 00:22 pre1 admin แนบ 002.jpg กับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
8 ม.ค. 2564 00:21 pre1 admin แนบ 001.jpg กับ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
7 ม.ค. 2564 01:02 pre1 admin แก้ไข นางภณิดา ทองประไพ
7 ม.ค. 2564 01:01 pre1 admin แก้ไข นางภณิดา ทองประไพ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า