ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ 2560

โพสต์31 มี.ค. 2560 01:15โดยสพป. แพร่ เขต 1
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 
เชิงคุณภาพ ประจำปี 2560...

นวัตกรรมประชาธิปไตย

Comments