คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน

โพสต์2 พ.ย. 2559 19:04โดยpre1 admin   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 19:05 ]
ดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ คู่มือการประเมินผลการจัดกิจกรรม โครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่้อบันทึกลงโปรแกรม Excel ตามหนังสือ สพป.แพร่ เขต 1

Comments