การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

โพสต์19 มี.ค. 2562 19:50โดยpre1 admin
เอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2561
1. คู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการ
2. ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์
3. คู่มือบันทึกข้อมูล
4. ตารางบันทึกข้อมูลการประเมิน