หัวข้อการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

โพสต์12 มิ.ย. 2560 20:27โดยpre1 admin
หัวข้อการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2560

Ċ
pre1 admin,
12 มิ.ย. 2560 20:27
Comments