เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

โพสต์19 มี.ค. 2562 19:50โดยpre1 admin

เอกสารการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2561
1. คู่มือดำเนินงานประเมินพัฒนาการ
2. ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์
3. คู่มือบันทึกข้อมูล
4. ตารางบันทึกข้อมูลการประเมิน

หัวข้อการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

โพสต์12 มิ.ย. 2560 20:27โดยpre1 admin

หัวข้อการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech)
การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2560

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ การตอบแบบสอบถามงานวิจัย โรงเรียนดีประจำตำบล ประชารัฐ

โพสต์28 พ.ค. 2560 21:37โดยpre1 admin

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ การตอบแบบสอบถามงานวิจัย โรงเรียนดีประจำตำบล ประชารัฐ

เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560

โพสต์16 พ.ค. 2560 01:17โดยpre1 admin

เกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 .... ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อบุคลากรทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์31 มี.ค. 2560 01:25โดยpre1 admin   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2560 01:27 ]

ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อบุคลากรทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Theme: Changing Education Paradigms for The 21 Century Skill
วันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญญา สิมมาวัตร Tel. 02-6617750 #223 หรือ Email: tanya@absolutealliances.com

งานสัมมนา Innovative

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ 2560

โพสต์31 มี.ค. 2560 01:15โดยpre1 admin

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 
เชิงคุณภาพ ประจำปี 2560...

นวัตกรรมประชาธิปไตย

คู่มือคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

โพสต์31 มี.ค. 2560 01:06โดยpre1 admin   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2560 01:09 ]

คู่มือคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดไดที่นี่ครับ.....

ทักษะชีวิตมาตรฐานการจัดการศึกษาาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์6 มี.ค. 2560 00:00โดยpre1 admin

แบบมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่....

1-10 of 23