การอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพป.แพร่ เขต 1

โพสต์4 มิ.ย. 2560 19:24โดยpre1 Admin   [ อัปเดต 4 มิ.ย. 2560 20:29 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดย นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 
นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ