การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอน

โพสต์7 ก.ค. 2559 02:42โดยpre1 Admin   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 02:54 ]
   ศน.กัญญณัฐ  ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นญาน กิจกรรมเสริมเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21