อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT โรงเรียนคุณธรรม

โพสต์4 มิ.ย. 2560 20:27โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:24 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
           รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2560 
           รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีนายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ผู้อำนวนการศูนย์ ITEC สพป. แพร่ เขต1 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
Comments