ประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์6 ก.ค. 2559 00:50โดยpre1 admin   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:24 ]
     
     
   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 กำหนดให้         มีการประเมินและพัฒนาพร้อมกับคัดเลือก Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกในระดับเขตรอบที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 4 จุด คือ จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านพันเชิง จุดที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยม้า จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง จุดที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31