ประชุมปฏิบัติการตามนโยบายการปฏิรูประบบการการประเมินคุณภาพ

โพสต์6 ก.ค. 2559 01:52โดยpre1 admin   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:25 ]
 
ประชุมปฏิบัติการตามนโยบายการปฏิรูประบบการการประเมินคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ และนายพิพัฒน์ ใจภักดี