การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอน

โพสต์7 ก.ค. 2559 02:42โดยpre1 admin   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:25 ]
   ศน.กัญญณัฐ  ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นญาน กิจกรรมเสริมเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21