กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 2/2562

โพสต์24 ต.ค. 2562 01:33โดยสพป. แพร่ เขต 1

ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 2/ 2562 
 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต  ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการวางแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


     

ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนตุลาคม 2562

โพสต์16 ต.ค. 2562 21:20โดยสพป. แพร่ เขต 1

ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนตุลาคม 2562 
 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต  ร่วมประชุมเพื่อมอบหมายภาระงาน ของศึกษานิเทศก์ทุกคนในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา


   


ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนกรกฎาคม

โพสต์5 ก.ค. 2561 19:51โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2561 19:55 ]

ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนกรกฎาคม คณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต  ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการออกนิเทศกโรงเรียนในสังกัด ทุกเครือข่ายการศึกษา

    

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT โรงเรียนคุณธรรม

โพสต์4 มิ.ย. 2560 20:27โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:24 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
           รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2560 
           รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีนายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ผู้อำนวนการศูนย์ ITEC สพป. แพร่ เขต1 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

การอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพป.แพร่ เขต 1

โพสต์4 มิ.ย. 2560 19:24โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:25 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดย นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 
นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะ

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgetแผนปฏิการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์11 ก.ค. 2559 22:00โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:25 ]

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ 
รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 มีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โพสต์11 ก.ค. 2559 21:51โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:24 ]

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวทางดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 2 สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม มีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้ดำเนินงาน


อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โพสต์9 ก.ค. 2559 21:31โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:23 ]

     อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559   โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข           จังหวัดแพร่ นางไพรินทร์  เรืองจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ มาให้ความรู้กับคณะครูสพป.แพร่ เขต 1ประเมินผลงาน1โรงเรียน1อาชีพ1ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบลรอบที่ 2

โพสต์8 ก.ค. 2559 00:50โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:24 ]

ประเมินผลงาน1โรงเรียน1อาชีพ1ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดีประจำตำบลรอบที่ 1
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ 2559 กำหนดให้มีการประเมินและพัฒนาพร้อมกับคัดเลือก Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จึงได้จัดให้มีการคัดเลือกในระดับเขตรอบที่ 2 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 


การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอน

โพสต์7 ก.ค. 2559 02:42โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 24 พ.ค. 2561 23:25 ]

   ศน.กัญญณัฐ  ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นญาน กิจกรรมเสริมเพิ่มเวลารู้ ตามโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21

1-10 of 13