หนังสือราชการ สพป.แพร่ เขต 1

 • โอนค่าเดินทางประชุม Core Smart Trainer โรงแรมวายุภักดิ์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนา core smart trainer ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับเขตพื้นที่จำนวนทีมละ 3 คน ในระหว่างวันที่ 3-5 ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2559 00:35 โดย pre1 Admin
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT โรงเรียนคุณธรรม ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2560 21:47 โดย pre1 Admin
 • การอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพป.แพร่ เขต 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดย นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นายพิพัฒน ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2560 20:29 โดย pre1 Admin
 • แผนปฏิการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ...
  ส่ง 4 พ.ย. 2559 01:53 โดย pre1 Admin
 • ประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวทางดำเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เขต ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 22:01 โดย pre1 Admin
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name
www.esdc.name/cer