http://www.sillapa.net/home/

หนังสือราชการ สพป.แพร่ เขต 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.แพร่ เขต 1

 • ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนกรกฎาคม ประชุมกลุ่มนิเทศประจำเดือนกรกฎาคม คณะศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต  ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการออกนิเทศกโรงเรียนในสังกัด ทุกเครือข่ายการศึกษา     
  ส่ง 5 ก.ค. 2561 19:55 โดย pre1 admin
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT โรงเรียนคุณธรรม ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2561 23:24 โดย pre1 admin
 • การอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพป.แพร่ เขต 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดย นายประพันธ์ หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ นายพิพัฒน ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2561 23:25 โดย pre1 admin
 • แผนปฏิการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ...
  ส่ง 24 พ.ค. 2561 23:25 โดย pre1 admin
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name

www.esdc.name/cer

http://dltv.ac.th/streaming/

http://dltv.ac.th/

http://www.dlit.ac.th