โอนค่าเดินทางประชุม Core Smart Trainer โรงแรมวายุภักดิ์

โพสต์6 ก.ค. 2559 01:32โดยpre1 admin   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 00:35 ]
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนา core smart trainer ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับเขตพื้นที่จำนวนทีมละ 3 คน ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าพาหนะผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร


Comments