สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

โพสต์1 ธ.ค. 2561 21:48โดยpre1 admin   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 19:53 ]

สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 

จากคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผล


รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

1.ด้านการประเมินทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรปฐมวัย

2.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

3.โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

4.โครงการโรงเรียนสีเขียว

5.ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ

6.ส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุด

7.การบริหารโรงเรียนจัดการเรียนรวม

8.การใช้สื่อ 60 พรรษา

9.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

https://drive.google.com/open?id=1UcY-Q5lNrY_gbEy5LjCOn1Q3Rv2yqRbU 

ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่.....


Comments