แนวทางการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โพสต์13 ธ.ค. 2563 20:23โดยpre1 admin
แนวทางการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ดำเนินไป อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จึงจัดทำ เอกสารประกอบการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อเป็นแนวทางสร้างความเข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนโครงการจากส่วนกลางสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..... โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  >>>
Ċ
pre1 admin,
13 ธ.ค. 2563 20:23
Comments