คู่มือการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โพสต์12 ม.ค. 2563 23:56โดยpre1 admin
คู่มือการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ โดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่า ตามความเหมาะสม
โดยดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่...