โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา

โพสต์18 ม.ค. 2564 19:32โดยpre1 admin   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2564 22:53 ]
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ด้วยหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยในการใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ดิจิทัล เสริมสร้างคุณธรรม      ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ และมีความรู้เท่าทันอันตรายต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม DQ(Digital Intelligence Quotient) เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน และสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอนนักเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง  ของเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการจัดอบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม DQ ผ่านระบบ LearnDi for Thais ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-8242277 คุณพีระศักดิ์ โกมลารชุน 
สามารถคลิกเข้าอบรมได้ที่นี่ >>> คลิกที่รูป
เข้าอบรม DQ
Comments