เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

โพสต์12 มี.ค. 2564 23:49โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2564 23:50 ]
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และยกย่องส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่นักวิจัยในการสร้างผลงานที่มีคุณค่า เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา          ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แจ้งให้บุคลากรโรงเรียนในสังกัดที่สนใจส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์    ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 และสามารถดูรายละเอียดการส่งได้จากเว็บไซต์ http://gg.gg/researchpre1
หรือคลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ .... >>> 
ส่งผลงานวิจัย

Comments