แบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

โพสต์22 เม.ย. 2564 20:15โดยสพป. แพร่ เขต 1   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2564 20:19 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน ตอบแบบสอบถามการวิจัยการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม...... >>>>> 
แบบสอบถาม DLTV
Comments