เรื่องแจ้งจาก สพป.แพร่ เขต 1


แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์4 มี.ค. 2563 20:11โดยpre1 admin

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดได้ที่นี่.......

คู่มือการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โพสต์12 ม.ค. 2563 23:56โดยpre1 admin

คู่มือการพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ โดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่า ตามความเหมาะสม
โดยดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่... 

สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2

โพสต์1 ธ.ค. 2561 21:48โดยpre1 admin   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2561 19:53 ]

สรุปผลการนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 

จากคณะนิเทศ ติดตามและประเมินผล


รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

1.ด้านการประเมินทบทวนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรปฐมวัย

2.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

3.โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

4.โครงการโรงเรียนสีเขียว

5.ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ

6.ส่งเสริมรักการอ่านและห้องสมุด

7.การบริหารโรงเรียนจัดการเรียนรวม

8.การใช้สื่อ 60 พรรษา

9.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

https://drive.google.com/open?id=1UcY-Q5lNrY_gbEy5LjCOn1Q3Rv2yqRbU 

ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่.....


โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2019 กิจกรรม "Thailand innovative Teachers Leadership Awards 2019"

โพสต์7 พ.ย. 2561 18:03โดยpre1 admin   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2561 18:08 ]

สพฐ.โดย สทร.ร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Partners in Learning Thailand Forum 2019 กิจกรรม "Thailand innovative Teachers Leadership Awards 2019" ปีที่ 15่ ศึกษารายละเอียด และลงทะเบียนสมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/2xTx4ki ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือบริษัทไมโครซอฟท์ จำกัด  คลิก

2. โครงการนำเสนอ  คลิก

การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018"

โพสต์15 ต.ค. 2561 21:13โดยpre1 admin   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2561 21:23 ]

การจัดโครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์ประจำปี 2561 "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2018"
ภายใต้ชื่องาน "ROBOT ADVENTURE" สนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่นะครับ.... => รายละเอียดการแข่งขัน หรือ => Web Supreme

แผนและสื่อการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

โพสต์8 ต.ค. 2561 02:15โดยpre1 admin   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 19:53 ]

แผนและสื่อการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดได้ที่นี่.......
1. อาร์ทเวิร์ค แผนปฐมวัย หน่วยที่ 1 - 9 คลิกที่นี่=> https://drive.google.com/open?id=1rKewhlIhUMIZ1MUWEmPWE1hdrSvJx9cx
2. แผนปฐมวัยและสื่อภาคผนวกหน่วยที่ 10 - 18  คลิกที่นี่=> https://drive.google.com/open?id=1UWuz63q51fc-EfPWSPmfd9IdK9LOPRcz


เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

โพสต์3 ก.ย. 2561 20:14โดยpre1 admin   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2561 20:19 ]

http://gg.gg/child2560
ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่... 
กรุณาคลิกที่รูปภาพครับ

โอนค่าเดินทางประชุม Core Smart Trainer โรงแรมวายุภักดิ์

โพสต์6 ก.ค. 2559 01:32โดยpre1 admin   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 00:35 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนา core smart trainer ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับเขตพื้นที่จำนวนทีมละ 3 คน ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าพาหนะผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร


1-8 of 8