เอกสารทางวิชาการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ไฟล์หัวเว็บไซต์

 • Animation Web   0กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป. แพร่ เขต 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎แสดงผล Animation Web‎
 • esdc3.jpg   64กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป. แพร่ เขต 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์หัวเว็บ jpg‎
 • esdc3.ai   1576กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป. แพร่ เขต 1 (เวอร์ชัน 1)
  ‎ไฟล์ต้นฉบับ ai‎
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า DL-ไฟล์หัวเว็บ

เอกสารอบรม ICT-Admin

 • 04_User.pdf   0กิโลไบต์ - 4 เม.ย. 2561 02:33 โดย สพป. แพร่ เขต 1 (เวอร์ชัน 1)
 • คู่มือการสร้าง Apple ID และ เตรียมสร้าง Course บน iTunes U.pdf   1517กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป. แพร่ เขต 1 (เวอร์ชัน 1)
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า เอกสารอบรม ICT-Admin